V současné době probíhá úprava stránek. Děkujeme za pochopení.

Základním předmětem činnosti odbytového družstva MP Produkt je prodej nejširšího sortimentu produktů z pekařsko-cukrářského a mlynářského oboru.

Principem činnosti je poskytnout obchodním partnerům strategické, dlouhodobé, seriózní partnerství.

Krédem je efektivní, vyjímečná, transparentní obchodní a nákupní politika.

Člen družstva se řídí "Obchodními pravidly" mezi družstvem a jeho členem, stejně tak i dalšími vnitřními předpisy družstva, která řeší vztahy mezi družstvem a členy a mezi členy družstva navzájem.

Díky skladbě a strategickému rozmístění svých členů s svým dalším obchodním vazbám je odbytové družstvo MP Produkt schopno nabídnou a zajistit nejširší celorepublikový zákaznický servis s kompletním sortimentem pod jedinou rámcovou smlouvou a centrální fakturací.

Družstvo je schopno uspokojit regionální chuťové zvyklosti zákazníků.

Princip určení míst dodávky vychází ze zásady efektivní logistiky s respektováním přepravních vzdáleností, návazností, rozsahu výroby a výrobních kapacit, především však z potřeby zákazníka.